Tìm kiếm

Biên Độ SNR Của Cáp HDMI Là Gì?

Biên Độ SNR Của Cáp HDMI Là Gì?

- Biên độ SNR là một giá trị đo bằng dB và nó mô tả mối quan hệ giữa cường độ tín hiệu với ngôi nhà của bạn so với tiếng ồn, ảnh hưởng đến dây đồng của bạn. Được viết tắt từ cụm từ: Signal noise ratio. Nó là mối quan hệ giữa " data signal level" và " noise level" hay còn được hiểu là " tiếng ồn"  được tạo ra bởi sự giao thoa điện từ do:
     + Kết nối bị lỗi.
     + Các sợi cáp chạy gần nhau.


- Dù là cáp hoàn hảo nhất vận hấp thu những " tiếng ồn" = SNR này. Nếu SNR quá cao thì tín hiệu không thể nhận ra. SNR được đo bằng dB. Tỷ lệ cao có nghĩa là cáp tốt hơn. Ít hơn 10dB là rất xấu và nhiều hôn 20dB là rất tốt. Biên độ SNR là sự khác biệt giữa SNR của cáp và SNR cần thiết để có được tốc độ cụ thể. Vi dụ như SNR của cáp là 40dB và SNR để đồng bộ ở 8Mb là 30dB, sau đó tỷ lệ SNR là 40-30 = 10dB

- Tất cả các cáp trên trái đất đều bị suy giảm dù dài hay ngắn và độ suy giảm này sẽ quyết định chất lượng sợi cáp được sản xuất.

- Các giá trị Mô tả SNR bao nhiêu thì phù hợp:

  • 10dB và thấp hơn là xấu
  • 11dB - 20dB là rất tốt
  • 20dB - 28dB là tuyệt vời
  • 29dB trở lên là xuất sắc
Để lại bình luận của bạn
Filters
Sort
display