Tìm kiếm

So Sánh Nicotine Giữa Thuốc Lá Điện Tử Và Thuốc Lá Thông Thường

- Thuốc là thông thường và thuốc lá điện tử đều cung cấp nicotine. Sự khác biệt là thuốc lá cung cấp nicotine bằng cách đốt lá thuốc trong điếu, tạo ra nhiều độc tố có hại. Thuốc lá điện tử cung cấp nicotine trong chất lỏng điện tử, đó là một cách ít gây hại hơn.

- Trong hút thuốc thông thường, lượng nicotine trong thuốc lá thường cố định, và bạn nhận được bao nhiêu tùy thuộc vào cách bạn hút thuốc. Trong thuốc lá điện tử, lượng nicotine phụ thuộc vào độ mạnh của chất lỏng điện tử bạn chọn nhiều hay ít.

- Thông thường những người muốn cai thuốc là thông thường đều chọn chuyển sang hút thuốc lá điện tử với hàm lượng nicotine ít dần để quen với việc giảm dần lượng nicotine đưa vào trong cơ thể. Nicotine tuy gây nghiện nhưng không gây ung thư nên các bạn đừng nhầm lẫn nhé :D.

MỨC ĐỘ NICOTINE

Thuốc lá thông thường.

||||||||||||||||||||||||||||||||| (100% do thuốc lá bạn hút quyết định)

Thuốc lá điện tử (Vape)

|<--------------------------->| (Do bạn quyết định)

Mr.Nhut

Để lại bình luận của bạn
Filters
Sort
display