Tìm kiếm

Tóm Tắt Sự Thay Đổi Điều Lệ GooGle Vào Ngày 31/3/2020

logo chrome

- Mặc dù bạn sẽ không nhận được một phiên bản Chrome hoặc Chrome OS mới trong một thời gian do sự bùng phát của Coronavirus. Google đã thông báo mới về sự thay đổi với Điều khoản và dịch vụ của mình, sẽ có hiệu lực 31/3/2020. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2017, Google đã thay đổi các điều khoản của mình. Và chúng tôi đã tóm tắt lại cho bạn các ý chính.

1/ Nhà cung cấp dịch vụ.

- Phần này dùng xác định tên và địa điểm của công ty bạn ký hợp đồng và cung cấp các dịch vụ bạn sử dụng. Google LLC được tổ chức theo luật của Bang Delawr, Hoa Kỳ và hoạt động theo luật của Hoa kỳ.

2/ Yêu cầu về độ tuổi.

- Phần mới này nêu rõ ràng rằng bất kỳ ai dưới độ tuổi tối thiểu cần thiết để quản lý tài khoản Google. Sẽ là 13 ở Hoa Kỳ và hầu hết các nơi khác hoặc phải có sự cho phép của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp để sử dụng dịch vụ.

3/ Quyền sử dụng nội dung của bạn.

- Mặc dù ít thay đổi nhưng Google đã đơn giản hóa ngôn ngữ và làm rõ các quyền và thời han của giấy phép sử dụng nội dung (Miễn là nội dung của bạn được bảo về bởi quyền sở hữu trí tuệ)

pixelbook đi trường hợp pixelbook

4/ Giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh tòa án.

- Phần này giải thích luậ và tòa án nào mà Google sẽ sử dụng để giải quyết mọi tranh chấp pháp lý. Google dự định sẽ giữ tất cả các tranh chấp tại địa phương. Nói 1 cách hợp pháp: luật pháp California sẽ điều chỉnh tất cả các tranh chấp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, luật pháp địa phương có thể áp dụng, trong các khu vực tranh chấp tòa án có thể lập ra.

Mr.Nhut - Theo PCWorld.com

Để lại bình luận của bạn
Filters
Sort
display